ناصر القدوه، ناظر دايمی فلسطينيان در سازمان ملل متحد، می گويد قتل رهبر گروه حماس يک «جنايت» است. آقای ناصر القدوه روز سه شنبه به شورای امنيت سازمان ملل گفت اسرائيل مسئول عواقب قتل شيخ احمد ياسين خواهد بود.

از سوی ديگر، دال گيلرمن، نماينده اسرائيل درسازمان ملل متحد، در آغاز جلسه شورای امنيت گفت حفظ جان شهروندان جزو وظايف اوليه دولت هاست.

در رويدادی ديگر در حمله روز سه شنبه هليکوپترهای توپدار اسرائيلی در جنوب لبنان دو نفر کشته شدند. شاهدان فلسطينی می گويند بامداد امروز نيز تانکهای اسرائيلی وارد يکی از اردوگاه های آوارگان در نوار غزه شدند.

M