دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر سياسی مقيم لندن، به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در زمينه مسايل زير پاسخ می دهد:

1 - گرد هم آيی وزرای امور خارجه آمريکا و کشورهای اروپا در مادريد

2 - ممنوع الخروج شدن خانم فاطمه حقيقت جو، نماينده مستعفی مجلس ششم شورای اسلامی