گزارش می رسد که در عراق دست کم دو حمله جديد عليه پليس صورت گرفته است. خبرگزاری رويتر به نقل از يک مقام پليس در شهر موصّيب در جنوب بغداد می گويد ۴ افسر و ۵ کارآموز پليس در تيراندازی مردان مسلح، که در کنار يک مينی بوس حامل آنها حرکت می کردند، کشته شدند.

پيشتر، مقامات در شمال عراق گفتند در جريان يک تيراندازی عبوری در شهر کرکوک ، دو پليس جانسپردند و دو نفر ديگر مجروح شدند. تاکنون صدها پليس و عراقی های ديگری که برای ائتلاف، به رهبری آمريکا، کار می کنند در حملات شورشيان کشته شده اند.

s