خبرنگارويژه بخش فارسی صدای آمريکا با چند تن از ايرانيان و هنرمندان ايرانی ساکن لس انجلس مثل پرويز کاردان، آپيک يوسفيان و سايرين درباره نوروز و جشنهای نوروزی در لس انجلس گفتگوهايی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.