.

يکی از بزرگترين تظاهرات به همين مناسبت ، در رم پايتخت ايتاليا برپاشد که تخمين زده می شود جمعيتی حدود 250 تا 2 ميليون نفر در آن شرکت کردند.

در اسپانيا نيز در شهر بارسلونا جمعيتی بالغ بر 200 هزار نفر به تظاهرات ضد جنگ پرداختند. در بوداپست ، پايتخت مجارستان، تظاهر کنندگان قطعنامه ای را امضا کردند که در آن خواستار خروج نظاميان کشورشان از عراق شدند. در آمريکا، در ايالات نيويورک، شيکاگو و سانفرانسيسکو نيز به همين مناسبت تظاهراتی برگزار شد.

a