در چين، يک شرکت دولتی بازرگانی نفت می گويد برای خريد بيش از ۱۱۰ ميليون تن گاز مايع طبيعی به ارزش ۲۰ ميليارد دلار، به يک توافق اصولی با ايران دست يافته و قرار داد ۲۵ ساله ای با شرکت دولتی واردات و صادرات گاز ايران امضا کرده است.

جزئيات بيشتری در باره اين معامله منتشر نشده است. ايران پس از عربستان سعودی، بزرگترين صادر کننده نفت به چين است.

s