ايران و افغانستان موافقت کرده اند بر همکاری در امور امنيتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بيافزايند.

گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی حاکی است که عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور جمهوری اسلامی و احمد جلالی همتای افغانی او روز جمعه در تهران قرار دادی امضا کردند که گسترش همکاری در تقويت امنيت در مرز مشترک دو کشور و سرکوب قاچاق مواد مخدر از جمله مواد آن است.

R