در برنامه امشب زيرذربين دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی، درپاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای امريکا توافق امريکا و کشورهای عمده اروپائی در مورد متن پيش نويس قطعنامه ای در مورد فعاليت های اتمی ايران و همچنين انتخابات هيات رئيسه کانون وکلای ايران و کوشش های رژيم برای حذف استقلال کانون را مورد بررسی قرار می دهد.