رهبر ترک های قبرس بار ديگر از پيشنهاد سازمان ملل متحد برای حل مساله تقسيم قبرس انتقاد کرده است و می گويد اجرای آن، به پايان گرفتن کنترل ترکيه بر شمال جزيره منجر خواهد شد.

رئوف دنکتاش روز سه شنبه در نيکوزيا به خبرنگاران گفت پيشنهاد کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد ، نابودی قبرسی های ترک تبار را به دنبال خواهد داشت. دنکتاش اين نظر را يک روز پس از آن ابراز داشت که مذاکره کنندگان يونانی تبار را به رد کامل پيشنهاد های او برای حل مسأله تقسيم قبرس متهم کرد.

s