پرزيدنت بوش در سالگرد تاسيس وزارت امنيت داخلی، تعهد خود را به نبرد با تروريسم در داخل و خارج تجديد کرده است.

آقای بوش روز سه شنبه در سخنانی در محل ساختمان رونالد ريگن در واشنگتن، گفت وزارت امنيت داخلی ، مسافرت با هواپيما را امن تر ساخته و بر امنيت در مرزها افزوده است.

رئيس جمهوری آمريکا اظهار داشت : اين وزارتخانه همچنين از شهروندان آمريکا در برابر تهديد يک حمله احتمالی تروريستی ميکربی حفاظت می کند و کسانی را که بايد در صورت وقوع حمله، بی درنگ پاسخ دهند آماده می سازد.

وزارت امنيت داخلی در پی حملات تروريستی ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در آمريکا تاسيس شد.

R