مسولان پزشکی فلسطينی می گويند در حمله هوائی اسرائيل به اتومبيلی در باريکه غزه، دست کم ٣ تن جانسپردند. شاهدان می گويند چندين نفر نيز مجروح شدند. مقامات اسرائيل هنوز درباره اين گزارش اظهار نظر نکرده اند.

حمله هوائی روز شنبه و يک روز پس از آن صورت گرفت که دو اسرائيلی هنگام رانندگی در بزرگراهی در جنوب شهر الخليل در کرانه غربی، هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. اسرائيل اغلب از حملات هوائی برای هدف گرفتن ستيزه جويان فلسطينی استفاده می کند.

R