برخی از اعضای شورای حکومتی عراق می گويند تدوين پيش نويس قانون اساسی موقت . آنها ياد آور می شوند اعضای کميته ای که برای اين کار تشکيل شده است، در مسائل اساسی همچنان اختلاف نظر دارند. کميته بر سر نقش زنان در عراق، اين موضوع که چه ميزان خود مختاری به کردها داده خواهد شد، و جايگاه شرع اسلام در عراق آينده در جدال بوده است.

کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا روز پنجشنبه گفت ائتلاف و شورای حکومتی به تکميل کار تدوين پيش نويس قانون اساسی موقت بسيار نزديک هستند، اما او به انجام آن تا ضرب الاجل روز شنبه اشاره نکرد.

s