وزير امور خارجه جمهوری اسلامی می گويد ايران قادر به توليد سوخت هسته ای است و آماده است آنرا به بازار بين المللی عرضه کند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، کمال خرازی روز شنبه گفت : ايران هنوز قصد دارد با بازرسان اتمی سازمان ملل متحد همکاری کند و بار ديگر گفت جمهوری اسلامی قصد ندارد جنگ افزار اتمی بسازد.

R