برگ زرين ديگری به تاريخ افتخارات حسين رضازاده قهرمان وزنه ‌برداری ايران و جهان افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، سرانجام نام حسين رضازاده در تاريخ ايران نيز به ثبت رسيد و وزارت پست، تلگراف و تلفن در اقدامی نمادين به چاپ تمبرهای يادبود با نام حسين رضازاده قهرمان وزنه ‌برداری ايران و جهان مبادرت ورزيد.

قرار است از سوی وزارت پست مراسم يادبودی به اين منظور با حضور مهندس محسن مهرعليزاده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدنی، كليه‌ معاونان اين سازمان، حسين رضازاده، مسئولان فدراسيون وزنه ‌برداری و كليه‌ مربيان و بازيكنان تيم ملی وزنه ‌برداری ايران روز يكشنبه ۲۶ بهمن ماه( ۱۵فوريه ) برگزار شود.