دکتر سيامک شجاعی، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگا، پيرامون تحولات اقتصادی در ايران از زمان انقلاب تا کنون و درباره دستآوردهای انقلاب برای مردم ايران به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پاسخ می گويد. خطوط تلفنی در اين برنامه بروی شنوندگان باز شد تا سوالات خود را مستقيما با دکتر شجاعی در ميان بگذارند.