اجرای قطعاتی از موتزارت با هماهنگی دو آوازه خوان و شش نوازنده آلمانی و پيانيست نوجوان ايرانی آناهيتانيريز. شنبه 31 ژانويه، هفت بعدازظهر. درآمدکنسرت به حساب مخصوصی که کانون نويسندگان ايران برای کمک به زلزله زدگان بم بازکرده ريخته خواهد شد.

Email: Deutsch-Iranisches-Forum@gmx.de