شهره آغداشلو هنرپيشه زن ايرانی بعنوان کانديد اسکار بهترين بازيگر زن نقش دوم برای بازی در فيلم "خانه ای از شن و مه" معرفی شده است. بازيگر اصلی نقش مرد اين فيلم، بن کينگزلی، و موسيقی اين فيلم نيز کانديد جايزه اسکار هستند.

به گزارش محمد قدس رضوی از لس انجلس در اينباره توجه فرمائيد.