دکتر عليرضا نوری زاده، تحليل گر مسايل سياسی و روزنامه نگار مقيم لندن به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - رد مصوبه سه فوريتی مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان

2 - سخنان معاون رئيس جمهوری آمريکا در حمايت از جنبش دمکراسی طلبی مردم ايران