ميخائيل ساکاشويلی، رئيس جمهوری جديد منتخب گرجستان ، عهد کرده است کشور را که در نتيجه وابستگی به اتحاد جماهير شوروی سابق از فساد و فقر رنج می برد ، متحد سازد.

آقای ساکاشويلی ، روز شنبه ، در آستانه نطق افتتاحيه خود ، در برابرهزاران نفر از مردم گفت ، گرجستان کشوری متحد و با قدرت خواهد شد.

کولين پاول ، وزير امور خارجه آمريکا نيز قرار است امروز در مراسم آغاز زمامداری رئيس جمهوری ۳۶ ساله جديد گرجستان و حقوقدان تحصيلکرده آمريکا ، شرکت جويد.

آقای ساکاشويلی در اوايل ماه جاری ميلادی از طرف مردم گرجستان به رياست جمهوری کشور خويش برگزيده شد.