خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا، ابراهيم بی پروا، روز يکشنبه با دکتر منصور فرهنگ، اولين نماينده جمهوری اسلامی ايران در سازمان ملل متحد و استاد علوم سياسی کالج بنينگتون در ايالت ورمونت آمريکا به گفتگو پرداخت. سپس شنوندگان مستقيما به استوديوی صدای آمريکا تلفن کرده و سوالات خود را مستقيما با مهمان برنامه در ميان گذاشتند.