دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی، به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا در مورد نکات زير پاسخ می دهد:

1 - گزارش سالانه پرزيدنت بوش در مورد اوضاع کشور و سياست خارجی آمريکا

2 - ادامه تحصن نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران