مقامات افغان می گويند در حمله هوائی نيروهای ائتلاف، به رهبری آمريکا، در ايالت اوروزگان ، حدود 11 غير نظامی کشته شدند. به گفته مقامات محلی، اين حمله بامداد يکشنبه صورت گرفت و زنان و کودکان از جمله قربانيان بودند. اين حمله مستقلا تائيد نشده است و سخنگوی نظامی آمريکا در کابل نيز از چنين رويدادی اظهار بی اطلاعی کرد.

S