در ايالت قندهار در افغانستان حدود 40 رزمنده طالبان به يک کاروان نظامی دولتی شبيخون زدند و در نبردی که در گرفت، سه جنگجو و 2 سرباز افغان کشته شدند.

به گفته مقامات نظامی، در اين زدوخورد که روز شنبه روی داد 9 سرباز و دست کم 4 مهاجم نيز مجروح شدند، و افراد طالبان سرانجام عقب نشينی کردند.

افزايش چنين حملاتی به مرگ حدود 40 تن در هفته های اخير منجر شده است.

a