دکتر عليرضا نوری زاده، تحليل گر مسايل سياسی و روزنامه نگار مقيم لندن، به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - مسئله استراتژی اصلاح طلبان رد صلاحيت شده از سوی شورای نگهبان

2 - مواضع عراق در رابطه با برگزاری انتخابات در آن کشورمختلف مقامات و رهبران روحانی