طبق گزارشهای رسيده از اسرائيل در يک انفجار در مرز اسرائيل و نوار غزه حداقل چهار نفر کشته و تعداد ديگری مجروح شده اند.

مقامات ارتش اسرائيل می گويند اين حمله انتحاری توسط يک زن فلسطينی انجام گرفته است. جزئيات ديگری از اين انفجار گزارش نشده است.