در اين برنامه زير ذره بين دکتر علی رضا نوری زاده تحليلگر مسائل سياسی و روزنامه نگار مقيم لندن در پاسخ بسئوالات بهروز عباسی، اظهارات مقامات ايران و آمريکا در رابطه با ارسال کمک ها به زلزله زدگان و مناسبات دو کشور و همچنين رد گسترده صلاحيت های نامزد های اصلاح طلب نمايندگی در مجلس شورای اسلامی هفتم را مورد بررسی قرار ميدهد.