مقامات آمريکا سطح آماده باش تروريستی کشور را يک درجه پائين آورده اند، اما می گويند برخی از صنايع و مناطق وضع آماده باش بالای خود را حفظ خواهند کرد.

تام ريج، وزير امنيت داخلی آمريکا روز جمعه گفت سطح آماده باش از نارنجی به زرد پائين آورده می شود، زيرا نشانه های معتبر امکان حملات تروريستی کمتر شده است. با اين حال، او گفت آماده باش های انتخابی تر در برخی از صنايع و در بخش هائی از کشور ادامه خواهد يافت.

سطح آماده باش، روز ٢١ دسامبر بالا برده شد و تام ريج هشدار داد که خطر حملاتی در ايام تعطيلات کريستمس و سال نو ممکن است از حملاتی که در ۱١ سپتامبر ۲۰۰۱ صورت گرفت، بزرگتر باشد.

R