هند و پاکستان موافقت کرده اند مذاکره درباره کشمير و ديگر مسائل دو جانبه، پس از بيش از دو سال، از سرگرفته شود.

اين توافق روز سه شنبه در بيانيه ای مشترک در اسلام آباد و در پی ملاقات روز دوشنبه بين نخست وزير هند و رئيس جمهوری پاکستان اعلام شد. دو رهبر، که کشورهای آنها دو رقيب هسته ای تلقی می شوند، ابراز اطمينان کردند که مذاکرات جديد به حل مسالمت آميز تمام مسائل باقيمانده بين دهلی نو و اسلام آباد، از جمله اختلاف ديرينه بر سر کشمير، منجر خواهد شد.

مذاکرات قبلی در ماه ژوئيه بدون نتيجه پايان گرفت. دو طرف هنوز درباره زمان و مکان مذاکرات جديد تصميم نگرفته اند.

R