رهبران کشورهای جنوب آسيا موافقت کرده اند يک منطقه گسترده تجارت آزاد در سال ٢۰۰۶ تشکيل دهند و منشور ويژه ای برای تقويت همکاری در ميان يک ميليارد و ٤٠٠ ميليون نفر ساکنان منطقه تدوين کنند.

مقامات ٧ کشور عضو جامعه همکاری منطقه ای ، معروف به سارک، روز سه شنبه چارچوب پيمانی را امضا کردند که بر اساس آن کشورهای رو به توسعه، پاکستان ، هند و سری لانکا، ظرف ٧ سال از زمان اجرای مفاد پيمان، ميزان تعرفه ها را ۵ درصد يا کمتر کاهش خواهند داد.

ديگر کشورهای منطقه که کمتر رشد کرده اند، از جمله بنگلادش، نپال، بوتان و مالديو، ١٠ سال فرصت خواهند داشت تا به اين هدف برسند.

R