مقامهای هندی و پاکستانی می گويند: پرويز مشرف، رئيس جمهوری پاکستان، روز دوشنبه با آتال بيهاری واجپائی، نخست وزير هند، ملاقات خواهد کرد.

اين نشست در اسلام آباد در کمتر از دوسال و پس از آنکه دو کشور مسلح به سلاحهای اتمی به شرايط جنگی نزديک شده بودند، صورت می گيرد.

آقای واجپائی اين نشست را روز يکشنبه و در ميان گفتگوهای غيرمنتظره با ظفرالله خان، نخست وزير پاکستان، در حاشيه اجلاس منطقه ای در پايتخت پاکستان درخواست کرد.

گفتگوهای آقای واجپائی و ظفرالله خان بسيار "گرم و صميمانه" توصيف شده است.

تازه ترين نشانه رفع کدورتهای ديپلماتيک دوجانبه با گشايش اجلاس سه روزه سازمان همکاری های منطقه ای آسيای جنوبی در اسلام آباد ظاهر شد.