در سقوط يک فروند هواپيمای مسافربر مصری در دريای سرخ، تمام ١٤٨ مسافر و خدمه آن کشته شدند.

هواپيمای دربست بوئينگ ٧٣٧ که با ١٣۵ مسافر عازم پاريس بود، بامداد شنبه دقايقی پس از آن که از فرودگاه شهرک ساحلی شرم الشيخ به پروار در آمد، سقوط کرد.

به گفته مقامات، تقريبا تمامی مسافران را توريست های فرانسوی تشکيل می دادند، و خدمه آن اکثرا مصری بودند.

وزارت امور خارجه مصر امکان تروريسم را رد کرده است و وزارت هواپيمائی کشوری می گويد ظاهرا يک نقص فنی موجب سقوط هواپيما شد. اما در پاريس، وزير دادگستری فرانسه گفت دولت از دادستان ها خواسته است تحقيقات قضائی را آغاز کنند. در همين حال در مصر کوشش برای بيرون کشيدن اجساد مسافران از آب ادامه دارد.

R