زير ذره بين: اول اسفند انتخابات مجلس شورای اسلامی هفتم؛ تقاضای ۱۴۰ نماينده مجلس شورای اسلامی برای جلوگيری از سايت های اينترنتی تبليغات عليه شخصيت های سياسی و فرهنگی ايرانی که با خرج صدا و سيما و ديگر نهاد های زيرزمينی عليه اصلاح طلبان شايعه پراکنی می کنند. تصويب قانون اساسی افغانستان.

پرسش و پاسخ بهروز عباسی با دکتر نوری زاده، روزنامه نگار ايرانی