برای کمک به زلزله زدگان بم که يک فاجعه انسانی بزرگ در جهان است، سازمان های وابسته به دولت آمريکا سهيم و شريک هستند از جمله سازمان فدرال نجات و امداد آمريکا معروف به فيما(fema) که معمولاً فعاليت خود را در خود آمريکا تمرکز می دهد، مگر در موارد بسيار اضطراری مثل فاجعه بم . در اينجا به مصاحبه باخانم باربارا آليس نماينده اين سازمان است توجه فرمائيد.