امدادگران در ايران تلاشهای خود را برای کمک به بازماندگان زلزله بم متمرکز می کنند. آنها کوشش برای يافتن و نجات افراد را به کمک به خانمان برباد رفته ها و مجروحان زمين لرزه تغيير می دهند. زلزله نزديک به ٨٠ درصد خانه ها را در شهر بم ويران کرد و مقامات ايران می گويند هزاران نفر شب را در هوای آزاد و سرمای شديد منطقه گذرانده اند.

مقامات ايران همچنين می گويند تاکنون حدود ۳۰ هزار جسد به خاک سپرده شده است و شمار نهائی تلفات ممکن است به ۵۰ هزار نفر برسد.

محموله های کمک از آژانس های سازمان ملل متحد و حدود ٣۰ کشور، از جمله آمريکا ، که بيش از دو دهه است با ايران مناسبات رسمی ندارد، به طرف ايران سرازير شده است.