در اين برنامه زير ذره بين دکتر علی رضا نوری زاده در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی مسائلی مانند: واکنش مقامات جمهوری اسلامی به سخنان وزير خارجه آمريکا که قبول کمک به زلزله زدگان از سوی ايران را گامی مثبت دانسته بود. و همچنين سخنان آقای خاتمی در رابطه با مردم سالاری دينی و بالاخره وضعيت کمک رسانی در بم را مورد بررسی قرار ميدهد.