در منطقه کشمير پاکستان سه نفر در ارتباط با سو قصد نافرجام اخير به جان پرويز مشرف، رئيس جمهوری آن کشور، بازداشت شدند. اقدام به سو قصد در روز پنج شنبه انجام گرفت و اين سه نفر روز شنبه بازداشت شدند. مقامات امنيتی پاکستان هويت دستگير شدگان را فاش نساختند.

دستگيری اين افراد در ادامه انجام تحقيقات در مورد دو اقدام تروريستی عليه رئيس جمهوری پاکستان در طی 11 روز اخير در راولپندی انجام می گيرد. دولت پاکستان اعلام داشته است که در جريان دومين اقدام برای سوقصد در روز پنجشنبه شب گذشته هر دو گروه افراطيون مذهبی داخلی و خارجی شرکت داشتند. در اين حادثه 15 نفر کشته و 45 نفر مجروح شدند.

مقامات امنيتی پاکستان می گويند هويت بمب گذاران انتحاری که در عمليات سوقصد شرکت داشتند مشخص شده است، اما آنان از اعلام نام اين افراد خودداری می ورزند.

M