سفينه مريخ نشينِ "بيگلِ دو" كه انگستان باهمكاری ديگر كشورهای عضو اتحاديه اروپا روانه مريخ كرده و قرار بود تا بامداد امروز در سطح آن سياره فرود آيد، ظاهراً به سرنوشت ساير سفاينِ كيهانی اخير دچار شد و در فضای لايتناهی و يا در آسمان مريخ ناپديد گشت. منصـور فـراسيـون، خبرنگـار علمی صـدای آمريكـا، در برنامه «دانش و جامعه»، در اين باره گزارشی به آگاهی شنوندگان گرامی می رساند.