در اين برنامه زير ذره بين، دکتر علی رضا نوری زاده در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی مسائلی مانند: رد دو نامزد عضويت در شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی و تحريفات و تبليغات روزنامه های وابسته بولايت فقيه و همچنين خواسته روزنامه جمهوری اسلامی برای ترور حسنی مبارک، را مورد بررسی قرار می دهد.