از کابل گزارش می رسد روز پنجشنبه هنگامی که سربازان آمريکائی سعی داشتند يک فرمانده نظامی محلی در قندهار را دستگير کنند، دست کم ۵ تن کشته شدند.

اين حمله به زدوخوردی بين محافظان عصمت اله محمد و سربازان افغانی عضو نيروهای شبه نظامی جلال آباد منجر شد. در تيراندازی متقابل، سه محافظ و دو سرباز کشته شدند.

سربازان آمريکا در جلال آباد از ارائه جزئيات اين حادثه خودداری کردند و ستاد نظامی آمريکا در پايگاه هوائی بگرام در شمال کابل نيز تاکنون اظهار نظر نکرده است.

R