ارتش آمريکا می گويد جمعه پيش در حمله ای به يک پايگاه مظنون تروريستی در شرق افغانستان، ٨ تن از جمله ۶ کودک کشته شدند. اين حادثه که تاکنون گزارشی درباره آن منتشر نشده بود، يکی از دو رويدادی است که طی آن در جريان عمليات نظامی عليه مظنونين طالبان و القاعده، کودکان کشته می شوند.

سخنگوی ارتش آمريکا می گويد سربازان اجساد کودکان و دو بزرگسال را روز شنبه پس از حمله شب قبل به مجتمعی در نزديکی شهر گردز پيدا کردند. مقامات وزارت دفاع آمريکا روز شنبه از حادثه جداگانه ای که در آن ۹ کودک افغان در بمباران پنهانگاه مظنون شورشيان کشته شدند، ابراز تاسف کردند.

R