مقامات جمهوری اسلامی ايران می گويند سه توريست خارجی در جنوب شرقی کشور ربوده شده اند. به گفته آنها، توريست ها، دو آلمانی و يک ايرلندی، با دوچرخه سفر می کردند.

آنها در استان سيستان و بلوچستان، در ناحيه ای در نزديکی ايران با افغانستان و پاکستان، ربوده شدند. گزارش خبرگزاری رويتر حاکی است که آدم ربايان بيش از ۴ ميليون دلار باج درخواست کرده اند.S