يک نماينده پارلمان ايران می گويد در زدوخورد ميان پليس با تظاهرکنندگان در جنوب شرقی ايران ، چهار نفر کشته شدند.

به گفته نماينده استان سيستان و بلوچستان، گروهی از مردم ، روز جمعه در شهر سراوان در اعتراض به تيراندازی يک افسر پليس به دليل سرپيچی يک موتورسوار محلی از فرمان ايست ، دست به گرد همايی زدند، و تعدادی از آنها نيز اقدام به تخريب اموال عمومی کردند. در حال حاضر اوضاع در اين شهر آرام ، گزارش شده است. استان سيستان و بلوچستان در مرز کوهستانی پاکستان و افغانستان، قرار دارد.

a