دادگاه انقلاب اسلامی ايران ، «عمادالدين باقي» را با اتهام تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی به يك سال حبس محكوم كرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران ( ايسنا )، شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی اين رای عنوان كرد كه بزه انتسابی « باقی » در حد تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروههای مخالف آن به انحای مختلف محرز و مسلم و عملش منطبق با ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی است.