مقامات يمن می گويند فرماندار ايالت شبوا و برادر او در حمله ای مجروح شدند. به گفته آنها ستيزه جويان علی احمد الرساس را هنگام سفر در ايالت البيضا زير آتش گرفتند و او برای درمان به بيمارستان انتقال يافت.

يمن صحنه چندين حمله تروريستی به وسيله طرفداران مظنون القاعده ، از جمله بمب گذاری انتحاری در ناوشکن آمريکائی کول در سال ٢٠٠٠ بوده است. يمن خانه اجدادی اوسامه بن لادن رهبر القاعده تلقی می شود.S