افغانستان می گويد مناسباتش با پاکستان در پی جلسه کميسيونی که به منظور برطرف ساختن اختلافات بين دو کشور تشکيل شد، بهبود يافته است. عمر صمد سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان روز چهارشنبه گفت ديپلمات ها و مقامات اطلاعاتی و نظامی دو کشور و نمايندگان آمريکا در جلسه ای در کابل مسائل مربوط به اختلافات مرزی و تروريسم را مورد بحث قرار دادند.

اين گروه که به کميسيون سه جانبه معروف است در پی سلسله زدوخوردهائی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان، که تا حدودی از اختلاف بر سر خطوط مرزی مايه می گرفت تشکيل شد. در اوائل سال جاری افغانستان همچنين اسلام آباد را متهم ساخت که برای بازداشتن شورشيان از پنهان شدن در پاکستان و عبور از مرز برای سرنگونی دولت کابل، کار زيادی انجام نمی دهد.

يک سخنگوی نظامی آمريکا در افغانستان گفت مذاکرات کميسيون به خوبی بر گزار شد. کميسيون سه جانبه قرار اسست بار ديگر در ژانويه جلسه ای تشکيل دهد. S