وزارت امور خارجه آمريکا از تصميم شورای حکومتی انتقالی عراق در مورد ممنوع ساختن فعاليت های خبری بوسيله خبرنگاران شبکه تلويزيونی عربی زبان «العربيه» دفاع کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا روز دوشنبه گفت شورای منصوب آمريکا پس از آين مايل نيست شبکه العربيه مجرای تهيه و پخش برنامه های تحريک آميز باشد.

شورای حکومتی انتقالی عراق پس از پخش نوار صوتی که به صدام حسين رهبر مخلوع عراق نسبت داده شد، شبکه «العربيه» را از فعاليت های خبرنگاری در داخل عراق محروم ساخت. در اين نوار صوتی گوينده از مردم عراق می خواهد آندسته از عراقی ها را که با ائتلاف به رهبری آمريکا همکاری می کنند مورد حمله قرار دهند. شبکه تلويزيونی «العربيه» اين ممنوعيت را «غير قابل توجيه» ناميده است.

در رويدادی ديگر رهبر عراقی های سنی از عراقی ها خواست بمناسبت فرارسيدن عيد فطر از خشونت دست بردارند. M