جان آلن محمد JOHN ALLEN MUHAMMAD مردی که با تيراندازيهای دقيق در حوزه و حومه شهر واشنگتن دست به کشتار زده بود به جرم قتل عمد و تروريسم به مرگ محکوم شده است.

يک هيات منصفه در شهر ويرجينيا بيچ VIRGINIA BEACH ، محل برگزاری محاکمه ، پس از دو روز تبادل نظر رأی خود را در باره وی اعلام کرد.

او که به اتهام قتل ، وحشت افکنی ، توطئه و استفاده غير مجاز از اسلحه محاکمه ميشد ، هفته گذشته توسط يک هيات منصفه مجرم شناخته شد.

در ماه اکتبر سال گذشته تير اندازی به سوی سيزده نفر، ساکنان واشنگتن و حومه را وحشت زده کرده بود. در جريان آن رويدادها ده نفر کشته و سه نفر ديگر نيز به شدت مجروح شدند. لی بويد مالوو LEE BOYD MALVO همدست نوجوان جان آلن محمد در يکی ديگر از شهرهای ايالت ويرجينيا تحت محاکمه قرار دارد.S