گزارش ها ازکرکوک در شمال عراق حاکی از يک انفجار نزديک دفتر يک حزب پيشرو کردستان، حداقل سه نفر را کشته و چند نفر را زخمی کرده است. شاهدان می گويند انفجارانتحاری توسط يک خودرو امروز – پنجشنبه – بيرون دفتر « اتحاد وطن پرستان کردستان » رخداد. جلال طالبانی رهبر اين حزب کرد و درحال حاضر در رأس شورای دولتی عراق که از طرف آمريکا تعين شده می باشد.

درهمين حال در شهر رمادی در غرب بغداد شاهدان می گويند يک خودرو منفجر شده و به خانه يکی از رهبران سنی طرفدار آمريکا صدمه زده است، در مورد تعداد مجروحين ويا کشته شده ها گزارشی وجود ندارد.

K