صدای چندين انفجار در مرکز بغداد شنيده شد اما هنوز علت و چگونگی اين انفجارها معلوم نيست. گزارشگران در بغداد می گويند از "منطقه سبز" دود را می بينند. اين، منطقه ايست که مقر نيروهای ائتلاف در آنجاست و امنيت آن توسط قوای آمريکا برقرار می شود.

مقامات ارتش ايالات متحده می گويند در حال تحقيق درباره انفجار هستند.

a