سی و هفتمين کنفرانس انجمن مطالعات خاورميانه در شهر آنکورژ، ايالت آلاسکا درباره ايران و ايرانی. به گزارشات خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين مورد توجه فرمائيد.

بخش اول: مختصری درباره آلاسکا. داستان امام حسين شايد برای شروع يک انقلاب مناسب بود، اما بنظر می رسد که داستان فرعون و حضرت موسی، برای پيروزی مهم تر است.

بخش دوم: چگونگی تدريس زبان فارسی در آمريکا

بخش سوم: اينترنت در ايران از ديدگاه جامعه شناسی